Страница Родиной Н.В.

Родина Наталья Владимировна          

Член редакционной коллегии научного журнала «Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири».

Доступные в сети Интернет работы:

Родина, Н.В. Индивидуально-личностные особенности личности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях: психодинамический подход: дис. канд. псих. наук : 19.00.01 / Родіна Наталія Володимирівна. — Одеса, 2005. — 194 с. 31005 (полнотекстовый файл в формате pdf)

Родіна Н. В. Системно-параметрична модель формування копінг-поведінки / Н. В. Родіна // Інтернет-конф. «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», (Одеса, 2 лют. – 1 берез. 2012 р.). – Режим доступу : http://forum.onu.edu.ua/index.php/topic,5064.0.html

Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу. Концепція дослідження [Електронний ресурс] // Тези доп. на Першому всеукр. конгр. із соц. психології (УКСП–2010) «Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи», (Київ, 18–20 жовт. 2010 р.). – Режим доступу : http://www.ispp.org.ua/podiy_14_s_17.htm

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *